Специфични ЕКГ промени, свързани с болестта на Кушинг


md 01/11/2012

Увеличаване на дисперсията на честотно коригирания QT интервал (QTd) и ЕКГ критерии за левокамерна (ЛК) хипертрофия се срещат значително по-често при пациенти с болест на Кушинг в сравнение с останалата популация, показаха резултати от ретроспективно проучване, публикувано в списание Clinical Endocrinology (1). Болестта на Кушинг често е съпътствана от сърдечносъдови рискови фактори, свързана е с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.