Нови данни за нивата на HPV ваксиниране в Европа и САЩ01/11/2012

Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) препоръча за пореден път през септември приложението HPV ваксини на всички момичета в страните от Европейския съюз (ЕС) (1).

Анализ на данни от 17 членки на съюза показа, че след въвеждането на програмите за ваксиниране честотата на приложение на HPV ваксини е все още ниска (17%), като за различните държави варира от 17% до 84%.

В Европа се регистрират 33 000 нови случаи и 15 000 смъртни случаи от цервикален карцином годишно. Почти всички се дължат на генитална инфекция с HPV.

Текущите указания препоръчват всички момичета на възраст 10-14 години, преди започването на полов живот, да бъдат ваксинирани с три дози HPV ваксини, които да се приложат в рамките на шест месеца.

Според ECDC, през 2010 само Португалия и Великобритания са постигнали покритие с ваксините от 80% при момичета на възраст 10-14 години. Натрупаните данни показват, че и двете HPV ваксини имат добър профил на ефективност и безопасност, като приложението им е свързано с положително съотношение цена/полза.

Макар че някои нови изследвания доказват, че HPV ваксините могат да протектират и момчета срещу някои видове карциноми (орофарингеални, анални и на пениса), към момента ECDC не включва млади мъже във имунизационните програми, поради липса на анализ цена/ефективност при тази група.

Публикуван наскоро анализ на американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) показа, че покритието с HPV ваксини при момичета на възраст 13-17 години е 53% (с една или повече дози) и 34.8% (с три или повече дози (данни за 2011) (2).

В САЩ HPV ваксини на момичета се прилагат от 2006, а при момчета – от 2011, като техният добър профил на безопасност е подкрепен от становище на American Academy of Pediatrics. (ИТ)

Използвани източници:

1. ECDC guidance on HPV vaccination: Focus on reaching all girls www.ecdc.europa.eu

2. National and state vaccination coverage among adolescents aged 13-17 years - United States, 2011 Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61: 661-686 www.cdc.gov