Нов свински грипен вирус в САЩ01/11/2012

От юли 2011 до момента в САЩ са регистрирани над 300 случая на инфектирани с новия свински грипен вирус А (H3N2)v, като в началото на септември е регистриран и първият смъртен случай при 61-годишна жена от Охайо, САЩ (1).

Рискът за инфектиране се увеличава след продължителен контакт с прасета, заразяването от човек на човек е по-рядко.

Новият свински грипен вирус А (H3N2)v, съдържа М-матриксен ген, идентичен с този на пандемичния вирус на свинския грип от 2009 А (Н1N1). М-генът кодира матриксните протеини във вирусната обвивка, като дава възможност на новия вирус да се разпространяват по-лесно сред хората, за разлика от другите варианти на свинския грип.

За първи път А (H3N2)v е идентифициран през 2010 при прасета в САЩ, при хората е описан през юли 2011, като инфектирането на хора от заразени животни е много по-лесно в сравнение с останалите представители на свинския грип.

Симптомите на инфекцията с А (H3N2)v наподобяват тези на сезонния грип и включват отпадналост, миалгии, главоболие, фебрилитет, кашлица, хрема. Рискът за усложения, включително и летален изход, е най-висок при деца под пет години, бременни, възрастни над 65 години, както и при болни с хронични заболявания като бронхиална астма, диабет, сърдечна недостатъчност, имунокомпрометирани.

От регистрираните над 300 заболели:

- Само 12 са регистрирани през 2011, всички останали – през 2012

- До хоспитализация са достигнали 15 болни

- При шест болни е доказано инфектиране чрез контакт от човек на човек. (КД)

Използван източник:

1. Influenza A (H3N2) variant virus outbreaks www.cdc.gov/flu/swineflu/h3n2v-outbreak.htm