Клинични прояви на ентеровирусните инфекции


md 01/11/2012

Най-често срещаните заболявания, причинени от ентеровирусите, са херпангина, болест ръка-уста-крак, вирусен екзантем, еруптивна псевдоангиoматоза (1). Епидемиология и патогенеза на ентеровирусните инфекции Родът на ентеровирусите е член на семейство Picornaviridae. Към настоящия момент са известни над 90 серотипа* на тези РНК-съдържащи вируси. Ентеровирусите са разпространени по целия свят, като в дадена географска област те причиняват два […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.