Инхалаторният tiotropium e ценно решение за поддържащо лечение на ХОББ


md 01/11/2012

Антихолинергичният медикамент tiotropium bromide (Spiriva®)* e дългодействащ бронходилататор, който прилаган под формата на инхалаторен прах чрез устройството HandiHaler, има добър профил на ефективност и безопасност като поддържащо лечение при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), са изводите от обзорна статия, публикувана в списание Adis Drug Evaluations (1). Резултатите от краткосрочните плацебо-контролирани изследвания при пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.