Хепатит В и бременност


md 01/11/2012

В Европа от хроничен В хепатит боледуват 14 милиона души, а честотата на хепатит В-вирусната (HBV) инфекция варира от много ниска (0.2% в Холандия и Великобритания), до междинна (за Италия, Испания, България) и до висока (над 7% в някои региони на Турция) (1). В националния консенсус за поведение при пациенти с хронични вирусни хепатити е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.