Антиисхемична терапия при стабилна стенокардия


md 01/11/2012

Медикаментозната терапевтична стратегия при пациенти със стенокардия трябва да започне с търсене на обратими причини (като например анемия или хипертиреоидизъм) и идентифициране на случаите с ангина на Prinzmetal*, които се повлияват много добре от приложение на коронарни вазодилататори (калциеви антагонисти и нитрати) (1). Фармакологично антиисхемично средство на първи избор са бета-блокерите (ВВ), поради доказано подобряване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.