Afatinib очаква одобрение в Европа за лечение на NSCLC с EGFR (ErbB1)+ мутация01/11/2012

Afatinib на Boehringer Ingelheim е представен за одобрение в Европа за лечение на пациенти с недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC), който е позитивен за EGFR (ErbB1) мутация, въз основа на резултати от фаза 3 клиничното изпитване LUX-Lung 3, където медикаментът е показал безпрецедентно добра ефикасност, в сравнение със стандартната химиотерапия (1).

Над 85% от всички 391 000 нови случаи на белодробен карцином, диагностицирани в Европа всяка година, се дължат на NSCLC, като най-често срещаният вид е аденокарциномът.

До 30% от всички белодробни аденокарциноми крият мутации на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Поради неблагоприятната прогноза, всяка година в Европа се регистрират приблизително 340 000 смъртни случая в резултат на заболяването, което го прави най-честата причина за смърт от злокачествен процес.

При положително становище от страна на регулаторните органи, afatinib може да се превърне в нов терапевтичен шанс, осигуряващ така нужните ползи за пациентите.

Данните от проучването LUX-Lung 3 показват превъзходство на afatinib пред най-добрата в класа си химиотерапия (pemetrexed/cisplatin) за подобряване на прогнозата при пациенти с аденокарцином на белите дробове IIIb и IV стадий с мутация на EGFR.

Болните, лекувани с afatinib като първа линия терапия, преживяват почти една година (11.1 месеца) без прогресия на заболяването, в сравнение с 6.9 месеца в контролната група (лечение с pemetrexed/cisplatin).

Пациентите с NSCLC, в които се откриват двете най-често срещани (в 90% от случаите) мутации на EGFR - del19 и L858R, лекувани с afatinib, имат преживяемост 13.6 месеца без прогресия на заболяването, в сравнение с 6.9 месеца при контролите.

Забавянето на прогресията на болестта при подложените на терапия с afatinib се свързва с по-добър контрол на симптоматиката – намаление на честотата на задух, кашлица и болки в гърдите, като медикаментът е забавил значително влошаването на тези симптоми, в сравнение с химиотерапията. (ИТ)

Използвани източници:

1. Unprecedented progression-free survival benefit with afatinib associated with clinically meaningful improvements in life-limiting lung cancer symptoms and better quality of life www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2012/28_september_2012oncology.html

2. Sequist L. et al. LUX-Lung 3: Symptom and health-related quality of life results from a randomized phase III study in 1st-line advanced NSCLC patients harbouring EGFR mutations. ESMO 2012 Congress. 1Abstract no: 1229PD http://abstracts.webges.com/myitinerary/session-148.html?congress=esmo2012#.UFdGtBr1LSY.gmai