600 милиона евро за контрол на антибиотичната резистентност01/11/2012

Европейската комисия (ЕК) в партньорство с фармацевтичната индустрия стартира програмата Innovative Medicines Initiative (IMI, www.imi.europea.eu) с бюджет 223.7 милиона евро, която има за цел да се справи с развитието на антибиотична резистентност и да ускори разработването на нови антибиотици.

IMI е първата стъпка от глобалния план на ЕК Action Plan against the Rising Threats from Antimicrobial Resistance, който е базиран на взаимодействието на водещи академични центрове и пет големи фармацевтични компании.

Резистентните на антибиотици микроорганизми са причина за 25 000 смъртни случая в Европейския съюз (ЕС) годишно. Въпреки острата необходимост от нови антибиотици, за последните 30 години в клиничната практика са въведени само два нови класа.

Поради големите първоначални инвестиции и сложните регулаторни процедури, разработването на нови антибиотици не е икономически изгодно за фармацевтичната индустрия.

През следващите седем години се предвижда инвестициите в тази област да достигнат 600 милиона евро. Основните приоритети на плана са: улесняване на обмена на информация между клиничните центрове и фармацевтичните фирми; създаването на мрежа от изследователи; подобряване на ефикасността на клиничните проучвания за нови антибиотици; създаване на по-добри лабораторни тестове.

Очаква се усилията да са насочени към трудни за лечение на инфекции, причинени от methicillin-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA) и някои Gram (-) микроорганизми.