10 правила за адекватен подход при бременни жени с HBV инфекция01/11/2012

1. Изследвай всяка бременна жена за HBsAg

2. Ако е отрицателна, изследвай за антитела срeщу HbsAg и HBc total

3. Ако е положителна за някое от горните изследвания, изследвай за HBeAg и анти-HBe, както и антитела срещу HDV (делта вирус)

4. Изследвай АЛАТ, АСАТ, ГГТ, АФ, билирубин, албумин

5. Изследвай количествено HBV DNA с PCR

6. При крайна необходимост, лекувай майката по време на първите два триместъра на бременността – ако има цитолитична активност, репликация на HBV над 10 000 cps/ml, и/или морфологични данни за умерена до тежка активност, и/или напреднало чернодробно заболяване с telbivudine (Sebivo) 600 mg капс. дневно р.о. или tenofovir 245 mg 1 табл. дневно р.о. Интерферонът е забранен по време на бременност.

7. При равнище на HBV DNA >20 000 000 IU/ml, профилактирай вертикалната трансмисия с лечение на бременната жена в последния триместър с telbivudine 600 mg капс. дневно р.о. или tenofovir 245 mg 1 табл. дневно р.о.

8. Осигури преди раждането наличието на хиперимунен В глобулин (HBIg), 1 флакон (2 ml) или 2 флакона (4 ml). В първите 12 часа след раждането, инжектирай i.v./i.m. на новороденото хиперимунен В глобулин (HBIg) 100 IU (2 ml) при HBeAg (-) майки и в доза от 200 IU (4 ml) при HBeAg (+) майки

9. Ваксинирай новороденото с рекомбинантна ваксина срещу хепатит В i.m. 10 mcg (0, 1 и 6 месец)

10. Ако е започнато лечение с нуклеотидни аналози за редукция на вертикалната трансмисия, то трябва да продължи поне 2-3 месеца след раждането, а ако е започнато по класически индикации за лечение на хепатит при бременната, то трябва да продължи много повече (по индивидуална преценка)