Рискови маркери за късен високостепенен AV блок при пациенти с левокамерна дисфункция след остър MI


md 01/09/2012

Голямата честотна вариабилност на сърдечния ритъм, както и непродължителната камерна тахикардия при болни след остър миокарден инфаркт и нововъзникнала левокамерна дисфункция са предиктори за поява на късен високостепенен AV блок (high-degree AV block – HAVB), показаха резултати от проучването CARISMA, публикувани в списание Europace (1). Високостепенният AV блок след остър миокарден инфаркт (MI) се асоциира […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.