Псориазис – хетерогенност, имунология и сърдечносъдов риск


md 01/09/2012

Псориазисът е хетерогенно заболяване с различни клинични форми; подлежащите имунологични нарушения го определят като автоинфламаторно нарушение; асоцииран е с коморбидитет и със сигнификантно повишен сърдечносъдов риск, според публикации в списанията Expert Review of Dermatology и British Journal of Dermatology (1, 2). Псориазисът е едно от най-честите възпалителни кожни заболявания, като засяга 2% от хората в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.