Pradaxa e предотвратила 40 000 исхемични инсулта при пациенти с предсърдно мъждене


md 01/09/2012

Над един милион пациенто-години е достигнал терапевтичният опит с Pradaxa (dabigatran etexilate)* за профилактика на тромбемболични инциденти при пациенти, преживяли ортопедична операция, и пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ), обявиха от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim по време на тазгодишния конгрес на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology) в Мюнхен, Германия (1). Пациенто-годините е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.