Показания за коронарна реваскуларизация – обновена версия01/09/2012

Сдруженията на американските кардиолози и сърдечни хирурзи публикуваха в списание Journal of the American College of Cardiology (1) обновена версия на индикациите за коронарна реваскуларизация, които бяха предизвикани от анализ на резултатите от проучването SYNTAX*. Най-голямата промяна включва означаването като “подходящо” (на мястото на предишното “несигурно”) приложението на перкутанна коронарна интервенция (РСI) при триклонова коронарна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.