Нитратите в кардиологията


md 01/09/2012

Положителните ефекти на азотния окис (NO)*, изразяващи се в намаление на преднатоварването на сърцето, увеличаване на колатералния коронарен кръвоток и инхибиране на тромбоцитната агрегация, определят приложението на нитратите в рутинното лечение на острите коронарни синдроми (ОКС), стабилната ангина пекторис (САП) и сърдечната недостатъчност (СН). Роля на азотния окис NO, основният активен метаболит на нитратите, има […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.