Медикаментите за лечение на глаукома – с огромен потенциал01/09/2012

Около половината от болните с глаукома не се лекуват ефективно, което създава огромна ниша за лекарствените продукти за терапия на заболяването, според консултантската компания Frost & Sullivan (www.frost.com).

Глаукомата е втората по честота причина за слепота в развитите страни. Застаряването на населението увеличава случаите на заболяването, като данни само за САЩ сочат, че потенциалният пазар за медикаменти за лечение на заболяването ще достигне $2.25 милиарда към 2016.

Проучвания показаха, че дори в развитите западни страни около 50% от болните не се диагностицират навреме или се лекуват неадекватно. Според експертите, има необходимост от нови, по-ефективни терапии, които освен намаляването на вътреочното налягане, са насочени и към съхраняване на функцията на оптичния нерв.

Към момента съществуват някои генерични аналози, включително на считания за „златен стандарт” простагландинов аналог (РА) Xalatan (latanoprost). Тъй като глаукомата изисква доживотна терапия, необходимостта от терапевтични алтернативи с ниска цена е едно от предизвикателствата пред фармацевтичната индустрия.

Необходимо е и създаването на нови, по-удобни лекарствени форми, тъй като немалка част от възрастните пациенти срещат трудности при самостоятелното приложение на очни капки. (ИТ)