Комбинираната перорална антиагрегантна терапия – толкова далеч ли сме от началото, колкото си мислим?


md 01/09/2012

Антиагрегантната терапия е крайъгълен камък в съвременното лечение на сърдечносъдовата атеросклеротична болест. Резултатите на редица големи проучвания определиха водещите места на ацетилсалициловата киселина (ASA) и аденозин-дифосфатните (ADP) рецепторни антагонисти в лечението и профилактиката на съдовите инциденти. Сравнението между базовите познания за антиагрегацията и съвременните стандарти в лечението на острите коронарни синдроми (ОКС) показва, че наред […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.