Golimumab е ефективна терапевтична алтернатива при анкилозиращ спондилит


md 01/09/2012

Човешкото моноклонално антитяло golimumab, насочено срещу тумор некротичния фактор (TNF)-alpha, е терапевтична алтернатива с добър профил на ефективност и безопасност за пациентите с анкилозиращ спондилит, като води до дългосрочно подобрение на симптомите на заболяването, на структурните изменения на гръбначния стълб и ефективно повлиява нарушенията на съня (1-4). Анкилозиращият спондилит (ankylosing spondylitis – AS, болест на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.