FAME II спряно преждевременно поради ползите от ръководеното от FFR стентиране


md 01/09/2012

Проучването FAME II* беше спряно преждевременно от спонсора St. Jude Medical, поради установяването на значими ползи (намалена честота на повторни хоспитализации и на спешни реваскуларизации) в групата с провеждане на перкутанна коронарна интервенция, ръководена от определяне на частичния/фракционирания коронарен кръвоток (fractional flow reserve – FFR) (1). FFR е физиологичен индекс, който се използва за оценка […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.