Calcitonin е свързан с повишен канцерогенен риск01/09/2012

Дългосрочното приложение на съдържащи calcitonin медикаменти, използвани за лечение на остеопороза, е свързано с повишен канцерогенен риск, предупреди Европейската агенция за лекарствените средства (EMA) и предложи тяхното изтегляне от Европейския съюз (1).

Според ЕМА, само инжекционните форми на calcitonin могат да се използват за възможно най-краткия период от време, в най-ниската ефективна доза, за лечение на три състояния като: болест на Paget, остра загуба на костна маса поради внезапно обездвижване и хиперкалциемия, причинена от злокачествени заболявания.

Calcitonin под каквато и да било лекарствена форма не трябва да се прилага за лечение на остеопороза, смята регулаторният орган.

Данните от плацебо-контролирани проучвания са установили повишена честота на рак с 0.7% при прием на перорални препарати и с 2.4% при използването на назални спрейове, съдържащи калцитонин.

Назалният калцитонин (като Miacalcic Nasal, Novartis) се използва за лечение на постменопаузална остеопороза и вероятно ще бъде изтеглен от употреба в ЕС (тази лекарствена форма се прилага в европейските страни от 1987 година). Пациентите с остеопороза, които са на лечение с калцитонин, трябва да преминат на други средства.

Инжекционните разтвори не трябва да се прилагат за повече от четири седмици за превенция на остра загуба на костно вещество в резултат на внезапна имобилизация и не по-дълго от три месеца – за лечение на болест на Paget.

ЕМА не посочва конкретна граница за краткосрочно приложение на медикамента за лечение на хиперкалциемия, причинена от метастазирали в костите злокачествени тумори.

Използван източник:

1. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2012/07/WC500130122.pdf