Биофармацевтичната индустрия – с растеж въпреки кризата01/09/2012

$49.5 милиарда са инвестициите за научноизследователска дейност от биофармацевтичната индустрия в САЩ за 2011, според данни на Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA, http://www.phrma.org).

Въпреки икономическата криза и динамичните промени на световния фармацевтичен пазар, секторът е водещ по инвестиции в иновации, които представляват около 20% от всички вложени в научно-изследователска дейност средства.

Биофармацевтичните компании продължават да търсят възможности за създаване на нови медикаменти и особено такива, свързани с таргетна терапия и персонализирана медицина.

През 2011 година, 35 нови лекарствени молекули са получили одобрение от FDA – един от най-високите резултати през последното десетилетие. Сред новите лекарства са два медикамента за персонализирано лечение на злокачествени заболявания, 11 нови терапии за редки заболявания, първият нов медикамент за lupus от 1955 година насам, и два първи представители на нов клас медикаменти за лечение на хепатит С.

Тези успехи за базирани на новите знания за генетичните и молекулните основи на заболяванията, което води до създаване на по-ефективни медикаменти. Според проучване на Tufts University Center for the Study of Drug Development (CSDD), 94% от анкетираните фармацевтични компании инвестират средства в персонализирана медицина.

Предизвикателство пред научноизследователската дейност е необходимостта от тясно сътрудничество между академичните среди, държавните регулаторни органи и частните биофармацевтични компании.

Успехите в тази област вече дават първите резултати – в момента около 3200 нови медикамента преминават различни фази на клинични проучвания, в сравнение с 2400 през 2005. (ИТ)