Rt-PA при катетри за хемодиализа


md 01/08/2012

Приложението на рекомбинантен тъканен активатор на плазминогена (rt-PA), вместо хепарин, за превенция на запушване на централен венозен катетър при болни на хемодиализа, намалява значително риска за бактериемия и дисфункция на катетъра, показаха резултати от проучването preCLOT, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Централните венозни катетри се използват за съдов достъп при повечето болни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.