Реналната денервация подобрява сърдечната функция


md 01/08/2012

Благоприятните ефекти на селективната билатерална денервация на симпатиковите нервни окончания, разположени в адвенциията на бъбречните артерии, не се изразяват единствено в понижение на артериалното налягане (АН) при пациенти с резистентна артериална хипертония, показаха резултатите от ехокардиографското подпроучване на SIMPLICITY II*, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (1). Реналните симпатикови еферентни и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.