Разпространение на резистентни щамове N.gonorrhoeae01/08/2012

Резистентни на медикаменти щамове на Neisseria gonorrhoeae се разпространяват в страните от целия свят и милиони пациенти могат да останат без терапевтична алтернатива, алармира СЗО (1).

През 2011 година учените съобщиха за изолиране в Япония на щам на бактерията, който не е чувствителен на нито един от препоръчваните антибиотици* и предупредиха, че това представлява сериозна заплаха за общественото здраве.

Според СЗО тези страхове вече са реалност в много държави, включително в Австралия, Франция, Норвегия, Швеция и Великобритания, откъдето се съобщава за случаи на гонорея, неподдаващи се на лечение с цефалоспорини. Повече от 106 милиона дущи са новоинфектираните от N.gonorrhoeae в света всяка година.

Нелекуваната гонорея може да доведе до тазово-възпалителна болест, извънматочна бременност, раждания на мъртъв плод, тежки очни инфекции при новородените, инфертилитет и при двата пола.

СЗО препоръчва на лекарите да се придържат към указанията за правилна употреба на антибиотици, защото появата на резистентни щамове на N.gonorrhoeae се дължи на свърхупотребата на антибактериални средства.

Експертите коментират, че допълнителен проблем с гонореята е, че щамовете на бактерията запазват резистентността си към антибиотици, които вече са излезли от употреба. Гонореята е едно от най-разпространените сексуално-трансмисивни заболявания по света, с най-висока честота в Южна и Югоизточна Азия и в Африка.

Най-добрият начин за понижаване на риска за още по-голяма резистентност – освен спешната необходимост от разработване на нови медикаменти – е едновременното използване при терапията на два или повече вида антибиотици.

Този подход се прилага и при лечението на туберкулозната инфекция, като така микроорганизмите се затрудняват при създаването на резистентност към медикаментите. Важен елемент в превенция на трансмисията на инфекцията е безопасният секс. (ЗВ)

* Препоръчваните терапевтични схеми при гонорея са: единична доза сeftriaxone 250 mg, приложен интрамускулно; еднократна доза сefixime 400 mg, приет през устата; единична доза парентерално приложен цефалоспорин плюс еднократно аzithromycin 1g перорално или doxycycline 100 mg през устата два пъти дневно за седем дни.

Използван източник:

1. Kelland K. Untreatable gonorrhoea spreading around the world. Reuters Health http://www.reuters.com