Проучването ALTITUDE с aliskiren спряно преждевременно


md 01/08/2012

Повишената честота на странични ефекти и липсата на явни ползи в групата пациенти, приемащи aliskiren* в ALTITUDE**, станаха причина за преждевременно спиране на проучването от независимата мониторираща комисия (1). ALTITUDE обхваща 8606 участници от 36 страни и оценява потенциалните ползи от aliskiren, добавен към инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) при болни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.