Препарати на Merck Serono за лечение на инфертилитет01/08/2012

Merck Serono регистрира през 2011 година в Европа три нови медикамента за лечение на инфертилитет под формата на предварително напълнени спринцовки (писалки). Те представляват течна лекарствена форма на трите рекомбинантни гонадотропина и са предназначени за самостоятелно приложение от пациентите.

До момента в света са родени около 4.3 милиона деца с in vitro технологии.

Предимство на предварително напълнените писалки е улеснението за приложението на медикаментите от пациентите. При апликация, автоматично се потвърждава прилагането на цялата доза или се предупреждава за непълно инжектиране. Друга новост са индикаторите за остатъчен медикамент и възможността за корекция на дозата при необходимост.

– Gonal-f представлява рекомбинантен човешки фоликулостимулиращ хормон (r-hFSH), който се предписва като заместителна или допълваща терапия на естествено съществуващия FSH. Прилага се за стимулиране на растежа на овариални фоликули и овулацията при жени. Това е найчесто предписвания гонадотропин в света. Очаква се да дебютира пръв на пазара в България в началото на 2012. Gonal-f се използва при гонадна дисфункция, свързана с липсата на сперматозоиди в семенната течност (индукция на спермогенеза) или хипогонадотропен хипогонадизъм при мъже. За тази индикация, медикаментът се комбинира с човешки хорион гонадотропин (hCG).

– Luveris (lutropin alfa) е рекомбинантен човешки лутеинизиращ хормон (r-hLH), който поддържа фоликуларния растеж при жени с тежък дефицит на FSH или LH. Медикаментът се прилага заедно с FSH за стимулиране на овулацията.

– Ovittrelle/Ovidrel е първият в света рекомбинантен хорион гонадотропин (r-hCG). Прилага се след стимулиране на растежа на фоликулите от друг хормон (FSH) за индукция на крайната фаза на фоликулната матурация и тригериране на овулацията при жени без данни за овулация или подложени на асистирани репродуктивни технологии (ART). (ИТ)