Общата анестезия увеличава кръвозагубата след Цезарово сечение01/08/2012

Прилагането на обща анестезия за Цезарово сечение (ЦС) увеличава значително следоперативната кръвозагуба, в сравнение с регионална анестезия (спинална или епидурална), показаха резултатите от анализ, публикувани в списание American Journal of Obstetrics and Gynecology (1).

Анализът потвърждава наличните към момента данни и затвърждава ролята на регионалната анестезия при ЦС, особено при високорискови пациентки.

Авторите от Taipei Medical University в Taйван са анализирали информация от базата данни Taiwan National Health Insurance Research Dataset за 67 328 бременни жени с едноплодна бременност, които са родили чрез ЦС през 2005.

От тях, 2433 са получили обща анестезия (средна възраст 30.7 години), а 64 895 – спинална или епидурална анестезия (средна възраст 29.9 години). Цел на популационното проучване е била да се сравни рискът за постпартален кръвоизлив при ЦС с обща или регионална анестезия.

Общата анестезия при ЦС е била свързана със значително по-висок риск за постпартална кръвозагуба. След корекция на данните според възрастта, паритета и усложненията през бременността е установено, че този риск е бил 8.5 пъти по-висок, от колкото при спинална/епидурална анестезия (5.1% срещу 0.4% съответно).

Освен това, при пациентките с обща анестезия е имало по-висока честота на усложнения, като индуцирана от бременността хипертония, abruptio на плацентата и placenta accreta. В същата група случаите на спешно ЦС са били повече, отколкото при регионалната анестезия.

Според авторите, повишеният риск за споменатите усложнения се дължи на супресивният ефект на общата анестезия върху контрахирането на матката, тромбоцитната функция и хемостазата, което трябва да се има предвид, особено при бременни с увеличен риск за кървене. (ИТ)

Използван източник:

1. Chang, C., Wang I., Chen Y. et al. Anesthetic management as a risk factor for postpartum hemorrhage after cesarean deliveries American Journal of Obstetrics & Gynecology 2011; 205 (5): 462.e1-462.e7 www.ajog.org