n3-PUFA, Ginkgo biloba, витамин В12 и фолат имат благоприятен ефект върху когнитивните функции01/08/2012

Оmega-3 полиненаситените мастни киселини (n-3 PUFA), Ginkgo biloba, витамин В12 и фолиевата киселина*, приети под формата на хранителни добавки, повлияват благоприятно когнитивните функции, показаха резултатите от поредица епидемиологични и клинични проучвания (1-4).

Ефектът на хранителни съставки или хранителни добавки, за които се твърди, че подобряват психичната енергия, е оценен от Международния институт за науките за живота (ILSI)** чрез обзор на материалите, публикувани в списание Nutrition Reviews (1).

Терминът „психична енергия”, който добива все по-голяма популярност, се дефинирана като „способност за извършване на умствени задачи, интензитета на чувствата на енергия и умора и мотивацията за извършване на умствени или физически действия”.

Психичната енергия включва настроението (чувството за енергичност или умора), мотивация (целеустременост и ентусиазъм) и когнитивни функции (задържане на вниманието и бдителност).

По инициатива на ILSI е извършена оценка на научните доказателства, демонстриращи, че приемът на определени храни, хранителни съставки и/или добавки има ефект върху психичната енергия.

Анализирани са резултатите от проучвания с участието на възрастни хора (=/>18 години), като са изключени пациентите с деменция. Тъй като кофеинът демонстрира дозо-зависим стимулиращ ефект върху когнитивните функции, той не е включен в анализа.

Оценен е ефектът върху психичната енергия на 35 различни храни, хранителни съставки и добавки, както и на други фактори (например времето на хранене). Най-много е информацията за четири хранителни компонента: Ginkgo biloba, жен-шен (Panax Ginseng), глюкоза и n-3 PUFA.

Екстрактът от Ginkgo biloba се получава от листата на еднoименното дърво и се използва основно за подобряване на паметта и особено на краткотрайната памет. Най-убедителни са доказателствата, че той има ефект върху някои аспекти на настроението и поддържането на вниманието при здрави хора.

Вероятно активни съставки на това растение имат влияние върху централната холинергична (за производството на ацетилхолин) система. Нарушенията в тази система е доказано, че са свързани с дефицити в паметта.

Продължителният (за период от поне четири години) всекидневен прием на екстракт, съдържащ конпоненти на гинко билоба, намалява риска за болест на Alzheimer с почти 50%, показаха резултатите от европейско проучване GuidAge, публикувани през 2010 година.

Омега-3-мастните киселини (n-3 PUFA), и особено докозахексаеновата киселина (DHA), са есенциални съставки на мембраната на невронните клетки. Ейкозапентаеновата киселина (EPA) играе важна роля за производството на вещества с активни функции в имунните и възпалителни процеси.

Има доказателства, че редовната консумация на риба/n-3 PUFA може да понижи риска за свързано с възрастта намаление на когнитивната функция.

Данните от клинично проучване показват, че всекидневният прием на хранителни добавки, съдържащи DHA 900 mg, подобрява епизодичната памет и когнитивната функция на мозъка при здрави възрастни хора с леки нарушения на паметта.

Глюкозата също представлява интерес, тъй като е основният източник на енергия за мозъка. Тя е необходима за изпълняването на когнитивни задачи, но потенциалните ползи от допълнителния й прием отвъд нормалната консумация с храната остават неясни.

Роля на omega-3 мастните киселини при когнитивните функции

По-ниският прием на omega-3 полиненаситени мастни киселини (n-3 PUFA) с храната е асоцииран с понижен обем на мозъка и със “съдов тип” когнитивни нарушения, дори и при хора без клинично проявена деменция, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Neurology (2).

n-3 PUFA включват docosahexaenoic acid (DHA) и eicosapentaenoic acid (EPA). Повишеното инкорпориране на omega-3 PUFAs в мембраните на невроните увеличава активността на тези клетки и играе важна роля при обучението, паметта и останалите когнитивни процеси. Все още не са уточнени начинът на приложение на добавките с тези киселини, както и продължителността на приема.

В настоящето проучване е изследвана зависимостта между стойностите на омега-3 полиненаситените мастни киселини и маркерите за субклинична деменция от образните изследвания и от оценката на когнитивните функции при хора на средна възраст.

Определена е връзката между нивата на DHA и ЕPA в еритроцитите при хора без деменция, които са участници в проучването Framingham (n=1 575; 854 жени, възраст 67 +/-9 години) и резултатите от тестовете за когнитивни функции и мозъчния обем, оценен чрез магнитно резонансно изобразяване (MRI).

Данните са адаптирани според възраст, пол, образование, стойности на аполипопротеин Е и на плазмения хомоцистеин, физическа активност и индекс на телесна маса или спрямо традиционните сърдечносъдови рискови фактори.

Резултатите показват, че участниците с най-ниски стойности на DHA в еритроцитите, съпоставени с тези с по-високи стойности, са имали по-малък общ мозъчен обем и по-големи хиперинтензни обеми на бялото мозъчно вещество.

Пациентите с по-ниски нива на n3-PUFA в еритроцитите са имали и по-нисък резултат на тестовете за визуална памет, изпълнителните функции и абстрактното мислене.

Допълнителният прием на оmega-3 мастни киселини е асоцииран с подобрение на вниманието и на физиологичните функции, в частност тези, които се реализират с участието на мозъчната кора, показаха резултатите от друго проучване, публикувани в European Journal of Clinical Investigation (3).

Omega-3 мастните киселини играят роля в активността на нервната система и имат потенциала да подобряват когнитивното развитие и потенциала за обучение, да увеличават невропластичността на мембраните на невроните, да допринасят за синаптогенезата, а също така вземат участие и в синаптичното предаване.

Целта на настоящето проучване е да изследва ефекта на допълнителния прием на omega-3 мастни киселини върху някои когнитивни и физиологични параметри при здрави хора.

Участниците са изследвани в началото на експеримента и след 35 дни. През този период те са приемали n3-PUFA. При плацебо групата е прилаган допълнително зехтин.

Резултатите от хематологичния анализ показват, че след прием на n3-PUFA съотношението между арахидоновата и ейкозапентоевата киселина (arachidonic acid/eicosapentaenoic acid ratio - AA/EPA) е значително понижено, a профилът на настроението е подобрен, с повишение на енергичността и намаление на гнева, тревожността и депресивните състояния.

Ефект на витамин В12 и фолиева киселина върху когнитивните функции

В анализ на Malouf и сътр. са оценени ефектите от допълнителния прием на фолиева киселина, със или без витамин B12, при възрастни хора със или без деменция, върху превенцията на влошаването на когнитивните функции или върху забавянето на този процес (4).

Дефицитът на фолиева киселина е асоцииран с вродени дефекти на невралната тръба и мегалобластна анемия. Ниските серумни нива на фолат могат да се дължат на недостатъчен прием с храната, на неефективна резорбции или на нарушен метаболизъм.

Дефицитът на витамин B12 може да причини анемия, сходна на наблюдаваната при недостиг на фолат. Cъществува опасност допълнителният прием на фолиева киселина да забави диагнозата на дефицита на B12, с риск за необратими неврологични увреждания. Pазумен подход в такива случаи е едновременното приложение на витамин B12 по време на лечение с фолат.

При по-ниските степени на недостиг на фолат може да се наблюдават увеличени серумни нива на аминокиселината хомоцистеин, която се асоциира с повишен риск за артериални заболявания, деменция и болест на Алцхаймер. Тези данни провокират интерес относно потенциалния благоприятен ефект на хранителните добавки върху когнитивните функции при възрастните.

В анализа са включени данните от осем рандомизирани контролирани проучвания, в които ползите от допълнителния прием на фолиева киселина със или без витамин B12 са сравнени с плацебо при здрави възрастни (четири изпитвания) и при пациенти с какъвто и да било тип деменция или влошаване на когнитивните функции, със или без дефицит на фолиева киселина.

В две от проучванията пациентите са получавали комбинация от фолиева киселина и витамин B12. Не са намерени адекватни доказателства, че допълнителният прием на фолат със или без витамин B12 оказва благоприятен ефект върху когнитивните функции и настроението при здрави възрастни хора.

Но в едно от изпитванията, включващо група асимптомни участници с повишени нива на хомоцистеин, приложението на 800 mcg/ден фолиева киселина за период от три години е било асоциирано със значителни ползи по отношение на глобалното функциониране на мозъка, запаметяването и скоростта на преработване на информацията.

В четири от изследванията са включени участници с когнитивни нарушения. В едно пилотно проучване с участието на хора с болест на Алцхаймер е наблюдавано сигнификантно четирикратно подобрение на терапевтичния отговор към холинестеразни инхибитори при прием на фолиева киселина в доза 1 mg/ден (р=0.02) и на резултата от индекс, оценяващ всекидневната активност и социалното поведение на възрастни пациенти.

В предварително проучване е демонстриран благоприятният ефект на фолиевата киселина върху терапевтичния отговор към холинестеразни инхибитори при пациенти с болест на Алцхаймер. В друго проучване приемът на фолат е асоцииран с подобрение на когнитивните функции при здрави възрастни с повишени стойности на хомоцистеин.

Необходими са допълнителни изследвания в тази важна област поради демографската тенденция на застаряване на населението в развитите държави. (ЗВ)

* Acutil® на фармацевтична компания CSC Pharmaceuticals е уникална комбинация от субстанции, които подобряват намалените когнитивни функции и забавят мозъчното стареене. Всяка капсула с Акутил съдържа 350 mg омега-3-мастни киселини: докозахексаенова киселина (DHA) 250 mg и ейкозапентаенова киселина (EPA) 40 mg, стандартизиран екстракт от гинко билоба 60 mg, фосфатидилсерин 15 mg, витамин E 5 mg, фолиева киселина 250 mcg и витамин B12 5 mcg.

** International Life Sciences Institute (ILSI) е американска организация, финансирана от големите фирми в хранителната промишленост

Използвани източници:

1. Gorby H., Brownawell A. et al. Do specific dietary constituents and supplements affect mental energy? Review of the evidence. Nutrition Reviews 2010;68(12): 697-718 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1753-4887

2. Tan Z., Harris W., Beiser, A. Red blood cell omega-3 fatty acid levels and markers of accelerated brain aging. Neurology 2012;78: 658-664 www.neurology.org

3. Fontani G., Corradeschi F., Felici A. Cognitive and physiological effects of оmega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation in healthy subjects. Eur J Clin Invest. 2005 Nov;35(11):691-9 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2362/issues

4. Malouf R., Grimley E. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. J Cochrane Database Syst Rev. 2008;4:CD004514 www.cochrane.org/cochrane-reviews