Метаболитни нарушения при пациенти с психични заболявания


md 01/08/2012

При пациентите с психични заболявания рискът за развитие на метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 е сигнификантно по-висок, отколкото в общата популация, затова (а и поради голямата честота на метаболитните нарушения, свързани с медикаментозното лечение, основно индуцирани от атипичните антипсихотици) тези болни трябва стриктно да се проследяват, изследват и при необходимост да получават лечение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.