Кратките курсове с doxycycline също са ефективни за лечение на erythema migrans



01/08/2012

По-краткият, 10-дневен курс на лечение с doxycycline, е също толкова ефективен за повлияване на erythema migrans (EM), колкото и 15-дневната антибиотична терапия, показаха резултатите от нерандомизирано проучване, публикувани в списание Clinical Infectious Diseases (1).

Класическата ЕМ e кожна изява на борелиозата (Лаймска болест). Започва като макула или папула на мястото на ухапването от кърлежа-преносител, като инкубационният период варира между един и 30 дни (средно 7-10 дни). Кожните лезии бавно се разпространяват в следващите дни и седмици.

Те могат да имат блед център, което придава характерния вид на кръгова мишена (на английски се използва идиомът bull`s eye effect – виж снимката на следващата страница). Някои от кожните ефлоресценции могат да достигнат диаметър от 15 cm. Без лечение кожните промени преминават за около месец.

Медикаменти на избор при лечение на кожните симптоми на Лаймската болест са антибиотиците:

– Аmoxicillin – подходящ е за първи и втори стадий на инфекцията, без ангажиране на ЦНС. Дозата при възрастни е 500-1000 mg три пъти дневно, при деца 50 mg/kg, разпределени също в три приема

– Doxycycline – препоръчва се за лечение на първи и втори стадий на инфекцията, без ангажиране на ЦНС. Подходящ е и за постекспозиционна профилактика. Противопоказан е за деца под осем години. При възрастни дозата е 100 mg два пъти дневно

– Cefuroxime – подходящ е за първи и втори стадий на инфекцията, без ангажиране на ЦНС. Дозата при възрастни е 500 mg два пъти дневно, при деца 30 mg/kg/ден, разпределени в два приема

При пациенти с изявена алергия към посочените антибиотици или при наличие на противопоказания за прилагането им като терапия на втори избор могат да се използват clarithromycin и azithromycin.

В настоящото клинично изпитване екип от Словения е изследвал доколко по-краткият антибиотичен курс с doxycycline е достатъчно ефективен за лечение на ЕМ при възрастни пациенти. Включени са 225 болни, които са получавали doxycycline 100 mg два пъти дневно за 10 или 15 дни.

След започване на терапията и в двете групи кожните лезии са се повлияли благоприятно средно за седем дни. Преобладващата част от пациентите – 85% от групата на 10-дневно лечение и 87% от тази на 15-дневно лечение са демонстрирали пълно възстановяване на втория месец при проследяването. Общо 13% от участниците са имали нова симптоматика на 12-ия месец, но при нито един от тях не е диагностициран пост-борелиозен синдром.

Всички 88 болни с положителни кожни проби при започване на лечението не са имали положителни контролни изследвания след провеждане на антибиотичната терапия. Честотата на нежеланите реакции не се е различавала между двете групи с изключение на фотосензитивността, която е била по-честа в групата, провела 15-дневно лечение.

При болни с ЕМ, които са алергични към doxycycline или не могат да приемат медикамента поради бременност и кърмене например, авторите на изследването препоръчват като подходяща терапевтична алтернатива amoxicillin 500 mg три пъти дневно или cefuroxime 500 mg два пъти дневно за 14 дни.

Заключението на изследователския екип е, че краткият, 10-дневен антибиотичен курс с doxycycline е ефективен за лечение при възрастни пациенти с ЕМ. (КД)

Използван източник:

1. Stupica D., Lusa L., Strle F. et al. Treatment of erythema migrans with doxycycline for 10 days versus 15 days. Clin Infect Dis April 2012 http://cid.oxfordjournals.org