Комбинирана терапия с ceftriaxone и doxycycline при инфекция с Clostridium difficile


md 01/08/2012

Болни, лекувани с ceftriaxone, са изложени на по-нисък риск за развитие на инфекция с Clostridium difficile (CD), ако получават и doxycycline, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Clinical Infectious Diseases (1). Clostridium difficile е анаеробен, грам-позитивен, спорообразуващ микроорганизъм, който заема водещо място в етиологията на антибиотик-асоциираната диария. Най-често диарията се развива в първите дни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.