Клиничен случай: Увреждане на n. alveolaris inf. след поставяне на ларингеална маска


md 01/08/2012

Честотата на увреждане на отделни краниални нерви и техни разклонения при поставяне на ларингеална маска (LMA) е ниска. Най-честите подобни усложнения са травмиране на n. lingualis, n. hypoglossus и n. laryngeus recurrens. Основни причини за тези травми са намалена перфузия на фарингеалнатата мукоза и директна компресия на околните тъкани, в резултат на високото налягане в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.