Инсулин glargine има неутрален ефект върху сърдечносъдовия и канцерогенния риск


md 01/08/2012

Най-голямото рандомизирано контролирано клинично проучване на инсулин при пациенти с нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс или ранен стадий на диабет тип 2 и с допълнителни сърдечносъдови рискови фактори показа, че базалният инсулин glargine (Lantus) има неутрален ефект върху сърдечносъдовите крайни резултати и не повлиява честотата на злокачествените заболявания в сравнение със стандартните грижи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.