Готова комбинация на linagliptin и metformin е одобрена в Европа за лечение на диабет тип 2


md 01/08/2012

Готовата комбинация с фиксирани дози на инхибитора на дипептидил пептидаза-4 linagliptin и metformin (Jentadueto, Boehringer Ingelheim и Eli Lilly; www.jentadueto.com) получи разрешение от Европейската комисия да се използва за лечение на диабет тип 2 в допълнение на диетата и физическата активност, след положителното становище на ЕМА през май (1). Медикаментът ще се прилага двукратно дневно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.