Генетични фактори при идиопатична мембранозна нефропатия


md 01/08/2012

Алелът HLA-DQA1, разположен на късото рамо на 21 хромозома (6р21), е силно свързан с повишен риск за идиопатична мембранозна нефропатия (MN) при хората от европеидната раса, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Този алел вероятно отключва автоимунен отговор към PLA2R1 (рецептор за фосфолипаза А2), който е вероятен таргетен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.