Експозицията на децата на повтаряща се радиация при СТ увеличава риска за онкологично заболяване


md 01/08/2012

Децата, провеждащи образни компютърно-томографски (СТ) изследвания с кумулативна доза от 50 mGy, имат почти три пъти по-висок риск да развият левкемия, а при тези, при които кумулативната доза достига 60 mGy, имат трикратно по-голяма вероятност за мозъчен тумор, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, публикувани в списание Lancet (1). Изобразителните техники имат значими предимства като […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.