Диагноза и лечение на миокардит


md 01/08/2012

Острият миокардит е най-често с вирусна етиология в развитите държави, като клиничната картина и прогнозата на заболяването варират, което определя терапията при всеки конкретен пациент. При някои хистологични форми на заболяването имуносупресията е с добър ефект, тъй като намалява честотата на фаталните ритъмни усложнения и леталния изход, според обзорна статия, публикувана в списание Lancet (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.