Cariprazine e ефективен за лечение на мания при биполярно разстройство01/08/2012

Антипсихотичният медикамент ca-riprazine е ефективно средство за лечение на мания при биполярно разстройство (BD), показаха резултатите от фаза 3 клинично проучване, представени на тазгодишната научна среща на American Psychiatric Association (APA) (1).

Възрастните пациенти (=/>18 години) с остра мания, свързана с BD, които са получавали cariprazine, са постигнали на третата седмица от лечението значимо намаление на общия скор за оценка на тежестта на заболяването Young Mania Rating Scale (YMRS), първичен краен показател, в сравнение с плацебо.

Вторичният критерий е включвал промяна в скалата Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S).

Само 10% от лекуваните с cariprazine (спрямо 7% в контролната група) са преустановили терапията си поради нежелани странични събития. В групата на активно лечение са наблюдавани значимо повече лекарствено-свързани екстрапирамидни симптоми, влючващи акатизия и тремор (46% спрямо съответно 12% при прием на плацебо).

Орално активният cariprazine (RGH-188) представлява мощен допамин D3/D2 частичен рецепторен агонист с по-голям афинитет към D3. Карипразин има нисък потенциал към другите рецептори като 5-НТ 2С, хистамин Н1, мускаринов и адренергичен, чиято активация се асоциира с неблагоприятни странични ефекти.

Антипсихоточните ефекти на медикамента се свързват с много по-големия му афинитет към D3 отколкото към D2 рецепторите, като промените в настроението също се обясняват с този механизъм на действие.

Данните от други две фаза 3 клинични проучвания, публикувани по-рано през тази година, показаха, че cariprazinе е по-ефективен от плацебо и за лечение на остра екзацербация на шизофрения. Той е постигнал значимо подобрение на симптомите, оценени със Скалата за позитивен и негативен синдром (PANSS), която е първичната крайна цел във всяко от тези изпитвания (при доза 3 mg дневно: -6.0, р=0.0044; при 6 mg дневно: -8.8, р<0.0001).

Медикаментът се изследва и за лечение на голямо депресивно разстройство.

В настоящото 6-седмично проучване са участвали 312 пациенти на възраст от 18 до 65 години с BD и общ сбор =/>20, оценен с YMRS. Те са били рандомизирани да получават за период от три седмици cariprazine в доза от 3 до 12 mg/ден (n=158) или плацебо (n=154).

В групата с cariprazinе е постигнато значимо подобрение в скоровете, изчислени с YMRS (средно с намаление с 4.3 точки; р<0.001) и CGI-S (р<0.01).

Може ли сariprazine да се окаже подходяща или дори по-добра алтернатива от атипичния антипсихотик и антидепресант aripiprazole, който е одобрен и често се прилага за лечение на мания и смесени епизоди, свързани с биполярно разстройство, шизофрения и като помощно средство при епизоди на голямо депресивно разстройство - отговорът на този въпрос може да бъде решен от провеждането на проучване, което директно да сравни двата медикамента.

Карипразин вероятно ще получи разрешение за приложение при шизофрения и биполярно афективно разстройство. Той е разработен от изследователи на фирма Gedeon Richter и ще се маркетира заедно с Forest Laboratories. (ДЯ)

Използван източник:

1. The American Psychiatric Association’s 2012 Annual Meeting. Abstract Poster #NR9-42. Presented May 8, 2012