Сърдечна недостатъчност – нови терапевтични възможности01/06/2012

Новите направления в терапевтичното повлияване на СН включват: разширяване на блокадата на РААС – aliskiren, LCZ696, tolvaptan; калий-свързващи полимери; повлияване на СЧ – ivabradine; позитивни инотропни медикаменти – levosimendan, istaroxime, omecamtiv mecarbill; фосфодиестеразни инхибитори; полиненаситени мастни киселини (ПНМК); интравенозна желязна субституция. Резултатите от голям брой клинични проучвания ни насочват как да оптимизираме ползите от доказали […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.