Ramipril намалява риска за прогресия на бъбречно заболяване при пациенти със затлъстяване


md 01/06/2012

Ramipril намалява риска за бъбречни събития при болни с протеинурия, като ефектът е най-значим при пациенти със затлъстяване, показаха резултати от проучването REIN, публикувани в списание Journal of the American Society of Nephrology (1). Затлъстяването води до системно възпаление, освобождаване на инфламаторни цитокини от адипозната тъкан, повишена симпатикова активност и повишена активност на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.