Нов домашен тест за HIV01/06/2012

Домашният тест за изследване за HIV, наречен OraQuick In-Home HIV Test, е ефективен и безопасен за идентифициране на инфекция с вируса, според становището на консултативния комитет от външни експерти към Американската агенция по храните и лекарствените (FDA) (1).

Новият продукт е версия за домашно приложение на професионалния OraQuick Advance test, който се използва отскоро и е бърз тест, използващ клетки, взети от лигавицата на устната кухина.

17-членната комисия към FDA е гласувала единодушно, че възможностите, които този тест предоставя, за превенция на нови инфекции с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) и за осигуряване на инфектираните хора на навременен достъп до медицинска помощ, надвишават риска за неточен резултат.

На базата на това позитивно становище, агенцията ще реши дали OraQuick In-Home HIV Test ще бъде одобрен като първия в историята ОТС (продаван без рецепта) тест за приложение изцяло в домашни условия. Обикновено FDA одобрява продуктите, получили позитивно становище от външните експерти.

От фирмата-производител OraSure (www.orasure.com/products-infectious/products-infectious-oraquick.asp) съобщават, че ако продуктът им получи одобрение и започне да се маркетира през следващите няколко месеца, цената му ще бъде под $60. (ЗВ)

Използван източник:

1. Morgan D. RPT FDA panel backs OraSure’s in-home HIV test. Reuter’s Health www.reuters.com