Нарушена функция на хипокампуса при децата, родени от майки с хипотиреоидизъм01/06/2012

Децата, родени от майки с хипотиреоидизъм по време на ранната им бременност, имат значимо нарушение във функцията на хипокампуса, което води до дефицит на автобиографичната им памет (дългосрочна памет за събития през живота на индивида), показаха резултатите от проучване, представени на последната научна среща на American Thyroid Association (ATA) през октомври 2011 година.

Тироксинът играе ключова роля за развитието на хипокампалната формация.

В проучването са участвали 34 деца на възраст от 9 до 11 години, като 15 от тях са били родени от майки с клиничен хипотиреоидизъм през първия триместър на бременността им, а останалите са били контроли (родени от майки с еутиреоидизъм). При всички участници е проведено магнитно резонасно изобразяване на мозъка.

По време на образното изследване на децата са задавани различни въпроси относно специфични събития през живота им. Резултатите са показали значими разлики между двете групи по отношение на точността на отговорите.

Нивото на тиреоид стимулиращия хормон (TSH) на майките по време на първия триместър на бременността се е оказало значим предиктор за активация на хипокампуса при автобиографичната памет.

При децата, чиито майки са имали най-високи нива на TSH през първия триместър на бременността им, е установена значимо по-висока активност на левия хипокампус (р= 0.002) и повишена активност на десния (р=0.42).

Наред с това, при същите деца е наблюдавана намалена способност да си спомнят детайли за минали събития от техния живот в сравнение с контролите.

При родените от майки с по-тежка форма на хипотиреоидизъм е наблюдавана по-голяма активация на хипокампалната формация по време на проведения тест за оценка на автобиографичната памет.

Новите препоръки на АТА за поведение при пациентки с изявен или със субклиничен хипотиреоидизъм през бременността са представени в друга статия в този брой на MD.

Все още е спорен въпросът дали трябва да се препоръча универсален скрининг за нарушения във функцията на щитовидната жлеза при жените по време на ранната им бременност (измерване на нивата на TSH).