Liraglutide води до загуба на 36% от наднорменото тегло01/06/2012

Лечението на пациенти със затлъстяване с liraglutide в доза 3 mg дневно за период от една година води до редукция с 35.6% от теглото над нормалното, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, представени на 19-ия европейски конгрес по затлъстяване (ECO) (1).

„Броят на болните, които трябва да получават това лечение, за да постигнат 10% загуба на общото им телесно тегло, е само трима”, коментира водещият изследовател д-р Nick Finer, консултант по ендокринология и бариатрична хирургия към University College London Hospitals (UCLH) и UCLH Centre for Weight Loss, Metabolic and Endocrine Surgery към University College London, Великобритания.

Liraglutide, инжекционен дългодействащ аналог на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP)-1, е одобрен за лечение на диабет тип 2 в доза 1.2 mg/ден и възможност за титириране до 1.8 mg/ден при необходимост. Той не е разрешен да се прилага като средство за отслабване на тегло на настоящия етап.

В проучването (начална фаза от 20 седмици и удължена фаза от 52 седмици) са включени пациенти с изходен индекс на телесна маса (ИТМ) от 30 до 40 kg/м2, на възраст 18-65 години, и с ниво на плазмена глюкоза на гладно под 7.0 mmol/l.

Те са рандомизирани (след очистващ период от две седмици на плацебо) в шест терапевтични групи: liraglutide 1.2 mg/ден, 1.8 mg/ден, 2.4 mg/ден или 3.0 mg/ден, плацебо (инжекции) или перорален прием orlistat 120 mg три пъти дневно (броят на участниците във всяка група е между 90 и 98 души). Наред с това, пациентите са били на диета с енергиен дефицит от 500 kcal/ден и повишена физическа активност.

От 20 до 52 седмица проучването е било двойно-сляпо по отношение на приема на liraglutide или на плацебо.

В анализа са включени данните за процентна загуба на тегло за 52 седмици при отговорилите на лечението (това са случаите, които са постигнали загуба на поне 5% от теглото през първите 12 седмици), както и процента загуба на наднорменото тегло за 52 седмици приложение на liraglutide.

Около една четвърт от участниците са мъже, на средна възраст от 45 до 47 години, с тегло от 96.0 до 98.4 kg, ИТМ (BMI) от 34.1 до 35.0 kg/m2 (при горна граница на нормата 25 kg/m2) и размер на наднорменото тегло от 34.8 до 38.4 kg. Общо 356 души са завършили своето участие в проучването.

Ефектът на liraglutide върху редукцията на теглото е бил дозо-зависим.

Лечението с orlistat е постигнало еквивалента загуба с тази на най-ниската доза (1.2 mg) liraglutide и около наполовина по-малко в сравнение с високите дози на GLP-1 рецепторния агонист.

Пациентите, постигнали редукция на 5% от изходното им тегло на 12 седмица (отговорили на лечението), са загубили 75% oт наднорменото си тегло след 52 седмици при доза на liraglutide 3.0 mg дневно спрямо 32% от контролите на плацебо.

Отговорилите на лечението на 12 седмица в групата на плацебо са отслабнали средно 7.1 kg за 52 седмици.

Отговорилите на лечението в групата на liraglutide са отслабнали средно 11.1 kg за 52 седмици или това означава намаление с почти 12% на общото им тегло.

При нито един пациент в групата с liraglutide 3.0 mg не е настъпило увеличение на теглото до края на проучването за разлика от 27% в плацебо-групата и 13% oт взималите успоредно orlistat.

В анализа намерение за лечение, броят на пациентите, които трябва да бъдат лекувани в продължение на една година с liraglutide 3.0 mg, за да постигнат загуба на 5% от теглото, е двама, за orlistat – трима и за плацебо – четирима. За да се постигне редукция на теглото с 10%, този брой е съответно 3, 7 и 10. (ДЯ)

Използван източник:

1. 19th European Congress on Obesity (ECO). Abstract #152. Presented May 11, 2012.