Изследване на родените в средата на миналия век за хепатит С?01/06/2012

Родените през 50-те и 60-те години на ХХ век (така нареченото „baby boom” поколение) най-вероятно представляват 75% от инфектираната с вируса на хепатит С (HCV) популация в САЩ, смята американският Център за контрол на заболяванията (CDC).

CDC очаква, че поне 3% от родените между 1945 и 1965 са инфектирани с HCV и поради това препоръчва всички “baby boomers” (хората на възраст от 47 до 67 години) да бъдат изследвани за хепатит С.

Инфекцията с HCV е лечима при над 75% от случаите, особено при наличието на нови терапевтични възможности като протеазните инхибитори telaprevir и boceprevir.

Мярката за откриване на заболяването, което може да доведе до развитието на чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином, може да има голямо значение за общественото здравеопазване.

Родени в средата на миналия век са били подлагани на различни медицински манипулации, включително и на кръвопреливания, преди изследването на донорската кръв за HCV да се е превърнало в рутинна мярка за ограничаване на трансмисията на тази инфекция.

Първата група американци, попадащи в рисковата възраст за инфекция с HCV, ще бъде изследвана в САЩ на 16 юли - Световния ден на хепатита.