Имунологична диагноза на целиакията


md 01/06/2012

Имуноглобулин A (IgA) антителата срещу тъканната транслутаминаза (IgA tTG) и IgA антиендомизиумните антитела (EMA) са с високa чувствителност и специфичност при диагноза на целиакията, показаха резултатите от системен обзор*, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). Скринингът за IgA tTG трябва да бъде първата стъпка при оценката на евентуална целиакия в първичната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.