Diabetes insipidus


md 01/06/2012

Diabetes insipidus (безвкусен, инсипиден диабет) се дължи на нарушен синтез, секреция или периферно действие на антидиуретичния хормон (ADH). Най-често се изявява след травма или оперативна интервенция в хипоталамо-хипофизарната област, може да бъде фамилен, асоцииран с тумори или идиопатичен. Характеризира се с полиурия, полидипсия, висок плазмен и нисък уринен осмоларитет; лечението е с аналози на вазопресина […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.