Антитромботична и тромболитична терапия при инсулт


md 01/06/2012

Нови американски стандарти за антитромботична и тромболитична терапия при инсулт бяха публикувани от American College of Chest Physicians в списание Chest (1). I. Остър исхемичен инсулт: 1. Рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор (r-tPA*): – при остър исхемичен инсулт, когато терапията може да се започне до 4.5 часа от началото на симптоматиката, се препоръчва интравенозна тромболиза с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.