Vemurafenib подобрява преживяемостта при метастатичен меланом01/05/2012

Терапията с инхибитора на BRAF киназата vemurafenib е асоциирана с подобрени цялостна преживяемост и преживяемост без прогресия на заболяването при пациенти с нелекуван преди това метастатичен меланом с BRAF V600E мутация, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Във фаза 1 и фаза 2 клинични изпитвания vemurafenib (PLX4032) постигна терапевтичен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.