Ръководство за поведение при хипертрофична кардиомиопатия


md 01/05/2012

Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) е най-често срещаното вродено сърдечно заболяване, с най-висока честота на внезапна сърдечна смърст (ВСС), но едновременно с това е лечимо заболяване, което позволява нормална продължителност на живота. Основните акценти в новото ръководство за поведение при ХКМП на американската сърдечна асоциация (AHA) съвместно с осем други научни дружества*, бяха публикувани едновременно в списания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.