Профилактика на дефицита на витамин D с UVB лъчи01/05/2012

Експозицията на изкуствени ултравиолетови B (UVB) лъчи през зимните месеци е алтернатива на приема на съдържащи витамин D добавки при хората, при които серумните нива на витамина са ниски, показаха резултатите от проучване, публикувани в British Journal of Dermatology (1).

Поддържането на витамин D (vit. D) в референтни стойности е от изключителна важност за здравината на костите и може да предотврати възникването на редица заболявания (автоимунни). При повечето хора серумните концентрации на 25-хидроксивитамин D3 [25(OH)D] са нормални през лятото, когато в слънчевата светлина преобладават UVB лъчите (дължина на вълната 280-320 nm, като най-ефективен е още по-тесният спектър - 295-297 nm).

През зимните месеци тези лъчи са в малко количество, особено в регионите, отдалечени от екватора. В повечето случаи дефицитът на vit. D се преодолява чрез прием на добавки. Провеждането на терапия с UVB лъчи, под контрола на лекар, може да бъде алтернативен подход за поддържане на нормални серумни нива на витамина, особено при хората, които поради някаква причина не могат да приемат добавки.

Известно е, че UVB лъчите увеличават серумните нива на 25(OH)D, но няма точни данни за връзката между приложението на UVB лъчи и витамин D статуса. Целта на изследователите от Дания е била да оценят каква честота на експозиция на изкуствени UVB и каква доза е необходима, за да се поддържат концентрации на vit. D, съпоставими с измерваните през лятото.

При профилактични облъчвания се препоръчва да се използва суберетемна доза ултравиолетово облъчване – това е дозата, която не предизвиква зачервяване на кожата (еритем). По-високите дози могат да водят до нежелани ефекти като изгаряне на кожата и да повишават риска за меланом.

Проучването е с продължителност 16 седмици (от октомври до февруари). Участниците в него са рандомизирани в три групи в зависимост от честотата на експозиция на една стандартна еритемна доза UVB лъчи (standard erythema dose – SED, която отговаря на 10 минути експозиция на естествена слънчева светлина през лятото) на около 88% от телесната им повърхност – съответно: всяка седмица (15 души достигнали до края на изследването), на две (14) или на четири седмици (12). При контролната група (14 души) не са прилагани UVB лъчи.

Резултатите показват, че средните стойности на 25(OH)D след експозиция на една стандартна еритемна доза UVB лъчи веднъж седмично са се увеличили сигнификантно (от 71.9 на 84.5 nmol/l, р<0.0001), докато приложението на същата доза UVB лъчи на всяка втора седмица е било асоциирано с поддържане на изходните (летните) стойности на витамина (р=0.16).

Статистически значимо намаление на средните нива на 25(OH)D (от 56.4 на 47.8 nmol/l, р<0.0001) е установено след приложение на UVB лъчи веднъж на всеки четири седмици, а също и при участниците от контролната група (от 64.8 на 40.1 nmol/l, р<0.0001).

По-малки промени в серумните нива на витамина са наблюдавани при участниците, при които изходните му нива са били по-високи, както и при по-възрастните хора. По-големи разлики в концентрациите на vit. D между началото и края на проучването са регистрирани при участниците с по-висок индекс на телесната маса (BMI) и с по-голяма телесна повърхност.

Датските изследователи са използвали UVB облъчване с широк спектър. Те препоръчват да се проведат проучвания за фототерапия на дефицита на витамин Д с UVB лъчи с тесен спектър, защото те могат да бъдат по-безопасни.

За нашата географска ширина се смята, че 10-минутен контакт с естествена слънчева светлина на около 25% от телесната повърхност (кожата на лицето и ръцете) през пролетно-летния сезон е достатъчен за профилактика на дефицита на витамин Д.

Кремовете с високи слънцезащитни фактори и защитното облекло могат да повлияят синтеза на витамин D в кожата. Количеството на пигмента меланин в кожата също има значение (хората с по-тъмна кожа могат да се нуждаят от по-дълго излагане на слънце).

Естествени източници на витамин Д са рибите сьомга, херинга, тон, сардина, скумрия, пъстърва, треска, хайвер, и в по-малка степен - яйченият жълтък, черният дроб, пълномасленото прясно мляко (особено обогатеното на витамин Д). (ЗВ)

Изпoлзван източник:

1. Bogh M., Scmedes A., Phillipsen P. et al. A small suberythemal ultraviolet B dose every second week is sufficient to maintain summer vitamin D levels: A randomized controlled trial. Br J Dermatol 2011;166:430-433 http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.2011.10697.x